آموزش روغن کاری دستگاه های کاغذ خرد کن صنعتی

آموزش روغن کاری دستگاه های کاغذ خرد کن صنعتی

آموزش روغن کاری دستگاه های کاغذ خرد کن صنعتی

به دلیل اینکه این نوع دستگاه حجم زیادی از اسناد را از بین می ‌برد بهتر است هر روز یا خیلی سریع آن را روغن کاری کنید، کاغذهای خرد شده دارای ذراتی هستند که در قسمت های گوناگون دستگاه قرار می‌گیرند و در صورتی که برداشته نشوند.

ادامه مطلب