ظروف بنشن

مشاهده فیلترها
استخوانی
سفید
صورتی
بستن

بانکه الماس کاران مدل بیضی در چفتی سایز 1

38,000 تومان
بانکه الماس کاران مدل بیضی در چفتی سایز 1 بانکه مدل شطرنجی ظروفی است که برای مواد خوراکی خشک و
بی رنگ شفاف
بستن

بانکه الماس کاران مدل بیضی در چفتی سایز 2

36,000 تومان
بانکه الماس کاران مدل بیضی در چفتی سایز 2 بانکه مدل شطرنجی ظروفی است که برای مواد خوراکی خشک و
استخوانی
سفید
صورتی
بستن

بانکه الماس کاران مدل بیضی در چفتی سایز 3

35,000 تومان
بانکه الماس کاران مدل بیضی در چفتی سایز 3 بانکه مدل شطرنجی ظروفی است که برای مواد خوراکی خشک و
استخوانی
سفید
صورتی
بستن

بانکه الماس کاران مدل بیضی در چفتی سایز 4

34,000 تومان
بانکه الماس کاران مدل بیضی در چفتی سایز 4 بانکه ظروفی هستند که برای مواد خوراکی خشک و تر و
بی رنگ شفاف
بستن

بانکه الماس کاران مدل نسترن 5

27,500 تومان
بانکه الماس کاران مدل نسترن 5 بانکه مدل شطرنجی ظروفی است که برای مواد خوراکی خشک و تر و دیگر
بی رنگ شفاف
بستن

بانکه الماس کاران مدل نسترن 4

27,600 تومان
بانکه الماس کاران مدل نسترن 4 بانکه مدل شطرنجی ظروفی است که برای مواد خوراکی خشک و تر و دیگر
بی رنگ شفاف
بستن

بانکه الماس کاران مدل نسترن 3

27,800 تومان
بانکه الماس کاران مدل نسترن 3 بانکه مدل شطرنجی ظروفی است که برای مواد خوراکی خشک و تر و دیگر
بی رنگ شفاف
بستن

بانکه الماس کاران مدل نسترن 2

27,900 تومان
بانکه الماس کاران مدل نسترن 2 بانکه مدل شطرنجی ظروفی است که برای مواد خوراکی خشک و تر و دیگر
بی رنگ شفاف
بستن

بانکه الماس کاران مدل نسترن 1

28,000 تومان
بانکه الماس کاران مدل نسترن 1 بانکه مدل شطرنجی ظروفی است که برای مواد خوراکی خشک و تر و دیگر
بی رنگ شفاف
بستن

بانکه الماس کاران مدل شطرنجی 5

27,800 تومان
بانکه الماس کاران مدل شطرنجی 5 بانکه مدل شطرنجی ظروفی است که برای مواد خوراکی خشک و تر و دیگر
بی رنگ شفاف
بستن

بانکه الماس کاران مدل شطرنجی 4

27,900 تومان
بانکه الماس کاران مدل شطرنجی 4 بانکه مدل شطرنجی ظروفی است که برای مواد خوراکی خشک و تر و دیگر
بی رنگ شفاف
بستن

بانکه الماس کاران مدل شطرنجی 1

28,000 تومان
بانکه الماس کاران مدل شطرنجی 1 بانکه مدل شطرنجی ظروفی است که برای مواد خوراکی خشک و تر و دیگر
بی رنگ شفاف
بستن

بانکه الماس کاران مدل شطرنجی 2

28,000 تومان
بانکه الماس کاران مدل شطرنجی تک سایز ، درب محکم و مقاوم بسته می شود ، واشر خوب و جنس
بی رنگ شفاف
بستن

بانکه الماس کاران مدل شطرنجی 3

28,000 تومان
تعداد : 1 عدد جنس بدنه : شیشه نحوه بسته شدن در : پیچی
استخوانی
سفید
صورتی
بستن

بانکه الماس کاران مدل بیضی در چفتی سایز 5

33,800 تومان
تعداد : یک عدد جنس بدنه : شیشه نحوه بسته شدن در : چفتی
استخوانی
سفید
صورتی
بستن

بانکه الماس کاران مدل بیضی در چفتی مجموعه 5 عددی

180,000 تومان
  • تعداد:پنج عدد
  • جنس بدنه : شیشه
  • نحوه بسته بندی در : چفتی
-40%
سبز مغز پسته ای
سفید
صورتی
بستن

بانکه الماس کاران مدل اف بی مجموعه 4 عددی

180,000 تومان
تعداد : 4 عدد جنس بدنه : شیشه نحوه بسته بندی : پیچی
-11%
بانکه الماس کاران مدل شطرنجی مجموعه 5 عددی
بی رنگ شفاف
بستن

بانکه الماس کاران مدل شطرنجی مجموعه 5 عددی

178,000 تومان
بانکه الماس کاران مدل شطرنجی مجموعه 5 عددی بانکه الماس کاران مدل شطرنجی در انواع سایزهای بزرگ و کوچک ،
-12%
بی رنگ شفاف
بستن

بانکه الماس کاران مدل نسترن مجموعه 5 عددی

180,000 تومان
تعداد : 5 عدد جنس بدنه : شیشه نحوه بسته بندی : پیچی
فروخته شده:0
باقی مانده:10